Skip to content

Hieronder lijsten we de partners van ANNACON 0x7E7 op. Stuk voor stuk zijn het partijen met een bewezen toegevoegde waarde die concrete oplossingen bieden voor problematieken die zich vandaag in het gebied van de informatiebeveiliging stellen. Wij zijn hen enorm erkentelijk. Zonder hun steun zou ANNACON 0x7E7 immers niet realiseerbaar zijn.